Dienstleistungen zur Unterstützung der Entwicklung

Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung Ihres Unternehmens.

  • Alkavien yritysten tukeminen
  • Start-up yrityksen tuki (mm. liikeidea, rahoitus, tuet, markkinointi)
  • Kannattavuus ja markkinointi
  • Tehokas toimitusketju ja hankintatoimi
  • Liiketoiminnan kehitysprojektit