talousavain-logo.png

Bokföring

Enkel lönebokföring online och på mobilen

Med Palkkaus.fi kan du betala och ta emot din lön enkelt och tillförlitligt. Vi kan hjälpa dig att betala ut dina löner och även sköta all löneadministration som en tjänst om du vill. Modern lönebokföring bygger på funktionella elektroniska verksamhetsmodeller och självbetjäningslösningar. Fokusera på att utveckla din verksamhet och låt oss sköta löneadministrationen åt dig.

Löner och redovisning

  • Ta hand om löneadministrationen
  • Vi tar hand om ditt företags semester- och årsbokslut
  • Löneräkning för en anställd

Rapportering och lagstadgade krav

  • Vi skickar lönebeskedet till de anställda
  • Vi tar hand om arbetsgivarens avgifter till skattemyndigheterna och ser till att betalningarna sker.
  • Vi tar hand om de månatliga källskatterna och de svarta kontona.
  • Vi tar hänsyn till insamling och verkställighet av eventuella medlemsavgifter.
  • Förberedelse av årliga deklarationer till skattemyndigheterna och försäkringsbolagen.

Överföring av uppgifter till bokföringen

  • Vi överför uppgifter till det elektroniska redovisningssystemet elektroniskt och tillförlitligt.

Vi kan också stödja och ge dig råd i andra HR-frågor!