Miten hyvä taloushallinto tuottaa lisäarvoa yritykselle?

Mitä jos voisit ennustaa tulevaa kassavirtaa ja löytää juuri ne tuotteet tai palvelut, jotka ovat yrityksessä myydyimpiä? Olisit aina ajan tasalla yrityksesi toiminnasta ja voisit siten tarttua epäkohtiin nopeasti ja tehdä juuri niitä asioita, jotka tekevät tulosta. Tämä on hyvää taloushallintoa. Kun se on kunnossa, osaat toimia oikein yrityksesi suhteen.

Ennusteet, suunnitelmat ja budjetointi

Yrityksen tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa kun yrityksen taloushallinto on kunnossa ja ajan tasalla. Jokaisella yrityksellä on omat nousu- ja laskukaudet ja nämä tiedostamalla yrittäjä voi varautua hiljaisiin aikoihin. Suunnitelmiin kannattaa tehdä sekä kassavirtalaskelma että budjetti. Kassavirtalaskelman avulla yrittäjä pysyy selvillä miten paljon missäkin kuussa tulee olemaan rahaa. Näin myös mahdollisia hankintoja voi sijoittaa niin, että se ei syö vähäisiä rahoja. Budjetin avulla voi budjetoida mm. markkinointikulut vuodelle ja elää sen mukaan. Budjetin avulla suunnitellaan tulevia menoja ja näiden avulla yrityksen talous pysyy kohtuullisena.

Verosuunnittelu säästää rahaa

Kun verosuunnittelu tehdään oikein, yrittäjä voi säästää ja hyötyä myös veron maksamisesta. Verosuunnitteluun kuuluvat mm. poistot, joita tehdään joka vuosi sekä verojen ennakointia.

Tilinpäätös auttaa yrittäjää suunnittelemaan uutta tilikautta

Kun taloushallinto on ollut koko vuoden järjestyksessä ja ajan tasalla, myös tilinpäätös on paljon helpompaa. Päivittäinen ja kuukausittainen kirjanpito auttaa urakassa. Tilinpäätös on koko tilikauden viimeinen etappi. Sen avulla yrittäjä voi suunnitella seuraavaa tilikautta ja tehdä tarvittavia muutoksia liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Sähköinen taloushallinto automatisoi rutiineja ja vähentää työtaakkaa

Kun taloushallintoa tehdään sähköisesti, se automatisoi rutiineja ja taloushallinto on tarkkaa sekä nopeaa. Sähköinen taloushallinto säästää rahaa ja aikaa. Yrittäjän on helppoa ulkoistaa taloushallinto tilitoimistolle kun taloushallinto on sähköistä. Sähköinen taloushallinto auttaa pääsemään turhista papereista eroon sekä auttaa kuittien järjestämisessä.

Nopeat toimenpiteet

Kun taloushallinto on reaaliaikaista, yrittäjä voi helposti tehdä korjaavia toimenpiteitä heti ongelmien ilmaantuessa. Tämä takaa yrityksen kehityksen jo ennen tilinpäätöstä. Nopeat toimenpiteet voivat olla esimerkiksi markkinointiin liittyvien toimenpiteiden seurantaa. Jos yrittäjä on markkinoinut tiettyä palvelua vaikka lehdessä, voi hän tarkastella palvelun myyntiä kirjanpidossa. Tällöin hän osaa arvioida millainen markkinointi on juuri hänen yrityksessään kaikkein kannattavinta ja keskittyä tähän.

Taloushallinto on myös osa hyvää asiakaspalvelua

Taloushallinto on myös osa asiakaspalvelua. Kun laskutus ja talous on kunnossa, myös asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kun yritys tarjoaa asiakkaille juuri sitä, mitä he tarvitsevat, asiakkaat ovat tyytyväisiä. Hyvällä taloushallinnolla voit myös pitää kirjaa tuotteista ja palveluista, joita asiakkaat suosivat eniten. Kun menekki on suuri, myös varastossa täytyy olla tuotteita tarpeeksi. Kun tuotteita riittää hyvin kaikille, asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Varastokirjanpito

Kuten edellä jo mainittiin, myös varastokirjanpito on tärkeää. Varastokirjanpito kuuluu myös hyvään taloushallintoon. Sen avulla yrittäjä on selvillä varaston tilanteesta sekä miten nopeasti tavara päätyy ostajalle. Tämän avulla myös tuotekehittelyä voi tehostaa ja keskittyä tuotteisiin, jotka ovat myydyimpiä.

Eli miten hyvä taloushallinto tuottaa lisäarvoa yritykselle?

  • auttaa suunnittelemaan tulevaa
  • auttaa ongelmien korjaamisessa
  • auttaa asiakaspalvelussa
  • auttaa verosuunnittelussa
  • auttaa säästämään aikaa ja rahaa