Yrittäjä sairastuu – kuka huolehtii yrityksestä?

Kuka tahansa yrittäjä tai yrityksen avainhenkilö voi sairastua äkillisesti tai loukkaantua tapaturmassa. Tällaisen tilanteen varalle yrityksessä olisi hyvä laatia jatkuvuussuunnitelma, jossa määritellään kriisitilanteessa yrityksessä vetovastuun ottava varahenkilö. Jatkuvuussuunnitelman laadinnan yhteydessä on myös hyvä ilmoittaa pankille, vakuutusyhtiölle, tärkeimmille asiakkaille sekä muille kriittisille yhteistyökumppaneille varahenkilöstä. Tällä pystytään varmistamaan yrityksen mahdollisimman häiriötön toiminta esimerkiksi maksuliikenteen osalta kriisitilanteessa.

Jatkuvuussuunnittelussa voidaan varautua myös muihin yrityksen toimintaa uhkaaviin häiriötilanteisiin, esimerkiksi tulipalo tai merkittävä häiriö toimitusketjussa. Jatkuvuussuunnitelma laaditaan kirjallisena ja se on oltava helposti saatavilla häiriötilanteessa. Esimerkiksi Talousavaimen asiakkaana pidämme suunnitelmat yhteisessä tietoturvallisessa ja salatussa pilvikansiossa, josta se voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Näin yrityksen tiedot ovat tarvittaessa käytettävissä. Voimme myös auttaa yritystä tarpeen mukaan, jos tilanne muuttuu niin että suunnitelma on otettava käyttöön.

Autamme mielellämme jatkuvuussuunnitelman laadinnassa – otahan yhteyttä!