Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja budjetointi – miksi tärkeää?

Liiketoiminnan suunnittelu

Liiketoimintasuunnitelma on välttämätön työkalu, kun olet perustamassa yritystä. Tarvitset sitä sinun ja mahdollisen tiimisi avuksi, jotta pystytte suunnittelemaan ja valvomaan kaikkia mahdollisia yrittämiseen liittyviä toimia.

Yksi tehokkaan ja tuottavan liiketoiminnan kulmakivistä on sen johdonmukainen suunnittelu ja strategisten tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden on oltava konkreettisia, huolellisesti suunniteltuja ja realistisia, mutta samalla riittävän haasteellisia.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on sellainen, josta käy selkeästi ilmi

  • yrityksen toiminta
  • toimintaympäristö
  • ansaintalogiikka

Ratkaisevaa ei ole liiketoimintasuunnitelman pituus, vaan se, että voidaan nähdä yrittäjän perehtyneen aiottuun liiketoimintaan mahdollisimman monipuolisesti. Ilman kunnollista liiketoimintasuunnitelmaa moni asia jäisi todennäköisesti kokonaan miettimättä.

Liiketoimintasuunnitelmia kritisoidaan siitä, että ne eivät ole oikeastaan kuin “kuvitelmia tulevaisuudesta” ja niiden tarkoituksena on etupäässä tehdä vaikutus muihin ihmisiin. Todellisuudessa liiketoimintasuunnitelman päätehtävänä on auttaa vähentämään niin sinun kuin tiimisi riskejä ja turhaa stressiä. Liiketoimintasuunnitelmaan järjestetään ja tallennetaan kaikki merkittävät yksityiskohdat projektistasi siten, että kaikki mahdolliset heikkoudet ovat nopeasti tunnistettavissa ja korjattavissa.

Liiketoimintasuunnitelma on verrattavissa toimintaohjeeseen. Sitä pitää päivittää säännöllisesti ja kehittää jatkuvasti.

Liiketoiminnan suunnitteluun on olemassa paljon oppaita. Monet niistä ovat maksuttomasti saatavilla esimerkiksi pankeista. Apua ja vinkkejä liiketoimintasuunnitelman laatimiseen saa muun muassa uusyrityskeskuksista tai osoitteesta https://www.suomi.fi/yritykselle.

Budjetointi

Yrityksen talouden hoitaminen edellyttää tarkkaa suunnittelua ja aktiivista valvontaa. Budjetti on yrityksen tulevaa toimintaa varten laadittu rahamääräinen toimintasuunnitelma. Budjetoinnilla taas tarkoitetaan varsinaista budjetin laadintaa. Budjettikaudeksi nimitetään tulevaa ajanjaksoa, jolle budjetti laaditaan. Yleisin budjettikausi on joko kalenterivuosi tai kirjanpidon tilikausi, joka voidaan halutessa jakaa lyhyemmiksi tarkkailujaksoiksi.

Budjettia ei suositella pitämään pelkästään ennusteena tai arviona yrityksen tulevasta taloudesta, vaan sen tulisi olla aktiivinen toimintasuunnitelma, joka tähtää mahdollisimman tuottoisaan taloudelliseen tulokseen. Kun taloudelliset tavoitteet asetetaan sopivan kunnianhimoisesti, on todennäköisempää, että päästään parempaan tulokseen verrattuna siihen, että tavoitteet ovat vaatimattomat tai niitä ei ole ollenkaan. Toisaalta jos on vasta perustamassa yritystä, sen taloutta suunniteltaessa tulevien tuottojen ja kustannusten arvioinnissa kannattaa noudattaa varovaisuutta, jotta yritystä ei perustettaisi kuitenkaan liian optimististen ja epärealististen odotusten varaan.

Yrityksellä voi olla useampia erilaisia budjetteja, joiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan yrityksen budjettijärjestelmäksi. Tulosbudjetti on pääbudjetti, joka ennustaa yrityksen tuloksen muodostumista tulevalla budjettikaudella. Tulosbudjettiin liittyviä osabudjetteja ovat mm. myyntibudjetti sekä muuttuvien- ja kiinteiden kustannusten osabudjetit.

Budjettien tehtävänä on auttaa yrityksen johtoa:

  • toiminnan suunnittelussa; suunnitellaan yrityksen tulevaa toimintaa ja asetetaan yritystoiminnan taloudelliset tavoitteet
  • toiminnan tarkkailussa; budjettikauden aikana seurataan miten hyvin suunnitelmat ovat toteutuneet ja missä kohden ja kuinka suuria eroja on syntynyt, jonka jälkeen selvitetään erojen syyt ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin
  • yrityksen eri toimintojen yhteensovittamisessa; esim. budjetoidun myynnin mukaan suunnitellaan tulevan budjettikauden ostot, työmäärän mitoitus, markkinointi-toimenpiteet jne.

Budjetointi ei ole pakollista, mutta se on ehdottoman tärkeää varsinkin, jos olet perustamassa yritystä. Monissa pienyrityksissä toimitaan usein taloutta sen enempää suunnittelematta, jolloin vasta jälkikäteen kirjanpidosta todetaan kuinka hyvin yrityksellä on mennyt. Budjetointi kuitenkin parantaa yrityksessä kustannustietoisuutta ja tuo taloudenpitoon suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Erityisesti aloittavan yrityksen kannattavuuden arvioimiseksi on aivan välttämätöntä etukäteen miettiä paljonko yrityksen tuotteita olisi mahdollista saada kaupaksi ja paljonko tuotteiden myynnistä olisi odotettavissa tuottoja sekä millaiset ovat suunnitellun yritystoiminnan kustannukset.

Tarvitsetko apua tai vinkkejä selkeän liiketoimintasuunnitelman tai toimivan budjetin laatimiseen? Me autamme erittäin mielellämme, ota yhteyttä ja jutellaan lisää!