talousavain-logo.png

Löner

Enkel löneräkning online och på mobilen

Med Palkkaus.fi kan du betala och ta emot din lön enkelt och tillförlitligt. Vi kan hjälpa dig att betala din lön och även sköta all din löneadministration som en tjänst om du så önskar. Modern lönebokföring bygger på funktionella elektroniska verksamhetsmodeller och självbetjäningslösningar. Fokusera på att utveckla din verksamhet och låt oss sköta din lönebokföring åt dig.

Löner och redovisning

  • Ta hand om löneadministrationen
  • Vi tar hand om ditt företags semester och slutredovisning.
  • Lönebokföring för anställda

Rapportering och rättsliga krav

  • Vi skickar lönebeskedet till de anställda
  • Huolehdimme työnantajasuoritukset verottajanpalveluun sekä varmistamme maksutVi tar hand om arbetsgivarens betalningar till skattemyndigheterna och ser till att betalningarna görs.
  • Vi tar hand om de månatliga källskatterna och socialförsäkringsräkenskaperna.
  • Vi tar hand om uppbörden och verkställandet av eventuella medlemsavgifter.
  • Förbereder årliga deklarationer till skattemyndigheterna och försäkringsbolagen.

Överföring av uppgifter till bokföringen

  • Vi överför uppgifter till det elektroniska redovisningssystemet elektroniskt och tillförlitligt.

Vi kan också stödja och ge dig råd i andra HR-frågor!

Uuden yrityksen perustaminen

Autamme sinua aloittamaan uuden yrityksen