Vi öppnar dörrar till framgång

Våra tjänster

Sähköinen tilitoimisto

Elektronisk redovisningsbyrå

Fokusera på det viktigaste. Få de bästa programmen och lösningarna. Tillförlitlig information dygnet runt.

Neuvonta ja tukipalvelut

Rådgivnings- och stödtjänster

Juridisk och skattemässig rådgivning. Omstrukturering och värdering av företag samt bidragsansökningar.

Talouspäällikön palvelut

Ekonomichefens tjänster

Affärsutveckling, finansiering och likviditetshantering samt stöd vid uppstart.

Vår lösning

StartNyckel

Den perfekta lösningen för dig som också vill göra det själv. Vi erbjuder flexibelt stöd när du behöver det. Vi tar hand om din månatliga redovisning, deklarationer och andra skyldigheter. Vid behov kan vi också sköta din löneadministration. Vi erbjuder dig effektiva elektroniska lösningar så att du kan ta hand om en del av arbetet själv.

TillväxtNyckel

En lösning till fast pris för dig som vill fokusera din tid på ditt företag och få finansiella tjänster till en i förväg överenskommen månadsavgift. Vi tar hand om din månads- eller veckobokföring, myndighetsfilmer och andra skyldigheter enligt överenskommelse. Vid behov kan vi även sköta löneadministrationen. Du har tillgång till de bästa programvarulösningarna på marknaden.

ResultatNyckel

En lösning till fast pris för dig som vill ha maximalt stöd eller helt outsourcad ekonomisk förvaltning. Du får också ett ännu bättre beslutsstöd. Perfekt för ett nystartat eller tillväxtorienterat företag som vill ha starkt stöd, till exempel dagligen. På så sätt kan du fokusera på kärnverksamheten i ditt företag. Tjänsten kan också lätt kompletteras med e-Financial Mana